Khôi phục dữ liệu KH ngày 9/12/19

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop WD 2.0TB cho Chú Phương từ Pháp gửi về cho Thiên Tân. Ổ cứng của Chú trong tình trạng bị Bad nặng không truy xuất được dữ liệu. Sau khi tiếp nhận Thiên Tân đã tiến hành can thiệp và Fix lỗi trong nửa ngày làm việc. Toàn bộ dữ liệu của Chú đã được phục hồi thành công và bàn giao trả Chú trong ngày 9/12/19.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop
Phục hồi dữ liệu Ổ Cứng Laptop bị BAD cho Chú Phương ở Pháp

Cứu dữ liệu Khách hàng tại TpHCM.

Khôi phục dữ liệu Ổ Cứng Laptop WD dung lượng 4.0TB cho Anh Đăng tại TpHCM. Thông qua tìm kiếm trên mạng Anh đã liên hệ với Thiên Tân về tình trạng ổ cứng của Anh không nhận dữ liệu. Khi tiếp nhận bộ phận kỹ thuật tại Thiên Tân đã kiểm tra và xác nhận ổ cứng của Anh bị chết đầu đọc. Sau đó tiến hành bung ổ trong phòng sạch để thay đầu đọc và truy xuất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu của Anh đã được phục hồi thành công trong ngày 9/12/19.

Ngày 9/12/19 tiếp nhận Ổ Cứng Laptop Seagate dung lượng 1TB của Anh Thông tại TpHCM trong tình trạng bị BAD Sector nặng không view được dữ liệu. Sau khi tiếp nhận Thiên Tân đã tiến hành can thiệp và FIX lỗi trong 1 ngày làm việc. Toàn bộ dữ liệu của Anh đã đươc khôi phục thành công.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop
Khôi phục dữ liệu Ổ Cứng Laptop bị BAD cho Anh Thông tại TpHCM

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop ATA cho Anh Sơn tại TpHCM. Tình trạng ổ cứng bị bad nặng không đọc được dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu của Anh đã được khôi phục thành công trong 2H xử lý.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop
Khôi phục dữ liệu cho Anh Sơn tại TpHCM

Tham khảo thêm địa chỉ cứu dữ liệu tại TpHCM

https://www.facebook.com/cuudulieuthientan/

5/5 - (2 votes)