Virus mã hóa dữ liệu và đòi tiền chuộc ngày nay đã trở thành một mối lo của tất cả mọi người sử dụng máy tính trên toàn thế giới trong vài năm trở lại đây. Các biến thể virus phát tán ngày càng mạnh với nhiều phương thức tấn công mạng máy tính khác nhau