Hiện nay Thiên Tân cung cấp dịch vụ cứu dữ liệu từ xa qua mạng Internet thông qua phần mềm Teamview. Những ưu điểm như:

  • Thời gian làm việc 24/7
  • Tiết kiệm thời gian di chuyển
  • Rút ngắn về khoảng cách địa lý
Cứu dữ liệu từ xa

Cứu dữ liệu từ xa chỉ áp dụng với những trường hợp lỗi như:

  • Thiết bị lưu trữ  còn nhận dạng
  • Xóa file/folder, format nhầm ổ cứng
  • Ghost gom phân vùng
  • Recover Windows bản quyền
  • Ổ cứng mất định dạng, chuyển định dạng RAW

Để tiến hành khôi phục dữ liệu máy tính từ xa. Quý khách hàng vui lòng tải file theo liên kết phía dưới. Sau khi tải file về, tiến hành chạy lên chương trình sẽ cấp số ID và password. Xin vui lòng hãy cung cấp đầy đủ cho chúng tôi https://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.exe

https://cuudulieuhcm.com/