Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Kh ngày 9/1/2020

Ổ cứng laptop không nhận, chết đầu đọc đã được cứu dữ liệu thành công và bàn giao dữ liệu.

Ngày 9/1/2020 tiếp nhận ổ cứng laptop WD 1.0TB của Anh Minh thông qua người quen giới thiệu. Khi tiếp nhận Anh mô tả dữ liệu của Công Ty Anh rất quan trọng và cần Gấp. Bộ phận kỹ thuật đã tiến hành bung ổ thay thế linh kiện, truy xuất dữ liệu. Anh ngồi chờ trong thời gian 2H toàn bộ dữ liệu làm việc của Công Ty Anh đã được khôi phục và bàn giao.

Ổ cứng laptop không nhận
Ổ cứng laptop không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop WD 1.0TB bị Hư cơ gõ lạch cạch, không nhận. Sau khi tiếp nhận Thiên Tân đã tiến hành thay thế linh kiện trong phòng sạch và Fix lỗi. Toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục thành công và bàn giao trong ngày 9/01/2020.

ổ cứng laptop không nhận
Ổ cứng không nhận

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Phần tại TpHCM thông qua tìm kiếm online Anh đã liên hệ và đem ổ cứng đến Thiên Tân. Tình trạng ổ cứng bị Bad Sector nặng, lỗi file và đứng máy, không truy xuất được dữ liệu. Khi tiếp nhận kỹ thuật đã kiểm tra và Fix lỗi. Sau 2 ngày can thiệp toàn bộ dữ liệu của Anh đã được khôi phục và bàn giao.

Ổ cứng máy tính không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính WD 250GB cho Anh Đạt tại TpHCM. Tình trạng ổ cứng không nhận nên Thiên Tân đã can thiệp thay đầu đọc trong phòng sạch và truy xuất dữ liệu trong 1 ngày. Toàn bộ dữ liệu 250GB của Anh đã được phục hồi thành công.

ổ cứng chết cơ không nhận
Ổ cứng máy tính không nhận

https://www.facebook.com/cuudulieuthientan/

https://cuudulieuhcm.com/

5/5 - (2 votes)