Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Hư cơ ngày 13/02/2020

Laptop không nhận ổ cứng được khôi phục dữ liệu thành công tại Cứu dữ liệu Thiên Tân – TpHCM.

Ngày 11/02/2020 tiếp nhận ổ cứng laptop WD 2.0TB của Anh Trung tại Bình Dương. Anh mô tả ổ cứng của Anh bị hư cần khôi phục dữ liệu, khi cắm nguồn gõ lọc cọc lớn, không nhận ổ cứng. dữ liệu kế toán của công ty rất quan trọng. Bộ phận kỹ thuật tiếp nhận kiểm tra và xác nhận ổ cứng của Anh bị chết đầu đọc. Sau đó đã tiến hành can thiệp thay thế đầu đọc, map sector và truy xuất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu của Công Ty Anh đã được phục hồi thành công sau 2 ngày.

Laptop không nhận ổ cứng
Ổ cứng Laptop không nhận

Phục hồi dữ liệu Box di động 500GB bị rơi gõ lạch cạch & không nhận ổ cứng của Anh Thái tại Bình Dương dữ liệu quan trọng cần cứu gấp đã được Thiên Tân can thiệp thay đầu đọc , truy xuất dữ liệu thành công và bàn giao về cho Anh trong ngày 13/2/2020.
Khi cắm nguồn ổ cứng có những tiếng kêu bất thường, thiết bị chạy không êm, rung lắc mạnh.

Phục hồi box di động không nhận
Phục hồi box di động không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop WD 1.0TB bị Hư cơ không nhận ổ cứng cho Anh Sơn dịch vụ vi tính tại Tphcm. Ngày 13/2 tiếp nhận ổ cứng của Anh trong tình trạng lỗi, cần dữ liệu gấp. Sau khi Thiên Tân kiểm tra và xác định lỗi ổ cứng bị chết đầu đọc đã tiến hành thay thế linh kiện, truy xuất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu của Anh đã được phục hồi và bàn giao sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop
Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop

https://www.facebook.com/cuudulieuthientan/

https://cuudulieuhcm.com