Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi firmware cho anh Tuyến

Cuu du lieu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi firmware cho anh Tuyến.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB (nằm trong box) hư đầu đọc cho anh Thuận

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB (nằm trong box) hư đầu đọc cho anh Thuận

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate dòng cũ 7200.10 bị hư cơ cho anh Tòng – Long An

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate dòng cũ 7200.10 cho anh Tòng – Long An

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu server raid 5 X 5 HDD sas 300GB cho sở giao thông Đồng Nai

cứu dữ liệu Server

Cứu dữ liệu server raid 5 X 6 HDD  sas 300GB cho sở giao thông Đồng Nai

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 80GB Desktop chết cơ cho anh Dũng

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 80GB Desktop chết cơ cho anh Dũng

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Thỏa – Dak lak

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Thỏa – Dak lak.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate Desktop 2TB bad sector nặng cho anh Hoàng

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate Desktop 2TB bad sector nặng cho anh Hoàng

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB lỗi firmware chứa hình ảnh cho anh Quang

cứu dữ liệu nhanh

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB lỗi firmware chứa hình ảnh cho anh Quang.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Hitachi Laptop 500GB hư đầu đọc cho chị Mỹ

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Hitachi Laptop 500GB hư đầu đọc cho chị Mỹ.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB hư đầu đọc cho anh Nguyên – Bình Phước

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB hư đầu đọc cho anh Nguyên – Bình Phước.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu gấp 1h ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware cho anh Quang

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu gấp 1h ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware cho anh Quang.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi firmware cho anh Hùng

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi firmware cho anh Hùng.

Posted in khách hàng