Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Phục hồi hình ảnh lưu trữ cho anh Nam trong ổ cứng gắn ngoài western passport

cứu dữ liệu nhanh

Phục hồi hình ảnh lưu trữ cho anh Nam trong ổ cứng gắn ngoài western passport. Ổ cứng chưa 350GB toàn bộ hình ảnh lưu trữ từ lâu của anh Nam đã được phục hồi không thiếu file nào.

Posted in khách hàng Tagged with: , ,

Cứu dữ liệu hình ảnh cá nhân cho chị Hà trong box western 1TB bad đầu đọc.

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu hình ảnh cá nhân cho chị Hà trong box western 1TB bad đầu đọc. Ổ cứng của chị hà vẫn detect nhưng do bị bad đầu đọc nên không thể copy được. Thiên Tân đã kiểm tra

Posted in khách hàng Tagged with: , ,

Cứu dữ liệu kế toán trong ổ cứng Seagate 160GB bị hư đầu đọc cho anh Đệ

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu kế toán trong ổ cứng Seagate 160GB bị hư đầu đọc cho anh Đệ.  

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB hư đầu đọc cho anh Dương

Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB hư đầu đọc cho anh Dương.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết đầu đọc cho anh Duy Nguyễn

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết đầu đọc cho anh Duy Nguyễn.  

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Hổ ngày 1/11/2018

Phục hồi dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Hổ ngày 1/11/2018. Khi tiếp nhận kiểm tra ổ cứng của anh Hổ kêu lọc cọc và không detect trong Bios, test ổ cứng bằng phần cứng

Posted in khách hàng Tagged with: , , , , ,

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 3TB Red bị lỗi firmware cho anh Lâm ngày 1/11/2018

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 3TB Red bị lỗi firmware cho anh Lâm ngày 1/11/2018. Ổ cứng của anh Lâm quay rất êm nhưng không detect trong Bios. Thiên Tân sử dụng PC3000 để fix và đưa toàn

Posted in khách hàng Tagged with: , , , , ,

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Western 500GB laptop hư đầu đọc cho anh Khâm.

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Western 500GB hư đầu đọc cho anh Khâm.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Minh Quang

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Minh Quang. Ổ cứng của anh Quang quay êm nhưng không Detect trong Bios. Thiên Tân tiến hành fix bằng pc3000 sau hơn 1h gần 200GB dữ liệu

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ Toshiba 250GBcho anh Toàn – Bình Định ngày 12/9/2018

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ Toshiba 250GBcho anh Toàn – Bình Định ngày 12/9/2018.

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng chết cơ Toshiba 500GB cho anh Quang ngày 11/9/2018

Cưu dữ liệu ổ cứng chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng chết cơ Toshiba 500GB cho anh Quang ngày 11/9/2018

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop 250GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Toàn ngày 11/9/2018

phục hồi dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba laptop 250GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Toàn ngày 11/9/2018.

Posted in khách hàng