Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1TB lỗi bad sector cho Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Tân Hiệp Thành

Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1TB lỗi bad sector cho Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Tân Hiệp Thành.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Toshiba 500GB dòng 3.5 bị kẹt cơ cho anh Bảo

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Toshiba 500GB dòng 3.5 bị kẹt cơ cho anh Bảo.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu gấp trong ổ cứng Hitachi 500GB bị bad đầu đọc cho anh Phiêm – Tiền Giang

cứu dữ liệu gấp

Cứu dữ liệu gấp trong ổ cứng Hitachi 500GB bị bad đầu đọc cho anh Phiêm – Tiền Giang.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Giang – Hà Nội

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Giang – Hà Nội.

Posted in khách hàng

Cứu toàn bộ dữ liệu hình ảnh hơn 500GB trong ổ cứng Samsung 500GB cho anh Khương

cứu dữ liệu

Cứu toàn bộ dữ liệu hình ảnh hơn 500GB trong ổ cứng Samsung 500GB cho anh Khương.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware và bad sector nặng cho anh Hoàng

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware và bad sector nặng cho anh Hoàng.

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu kế toán ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Mạnh

Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu kế toán ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Mạnh.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB Laptop dòng mới bị hư đầu đọc cho anh Tuệ

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB Laptop dòng mới bị hư đầu đọc cho anh Tuệ.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Hải

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Hải.

Posted in khách hàng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB Laptop bị hư đầu đọc cho chị Hà

Cứu dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB Laptop bị hư đầu đọc cho chị Hà

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu nhanh ổ cứng western 500GB bị hư đầu đọc cho anh Doanh

Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB bị hư đầu đọc cho anh Doanh.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Segate 160 bị hư đầu đọc cho công ty cơ khí Thành Đạt

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Segate 160 bị hư đầu đọc cho công ty Thành Đạt. Công ty chuyên sản xuất bình xăng con xe máy.

Posted in khách hàng