Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Phục hồi nhanh gần 2TB dữ liệu trong ổ cứng western 2TB bị lỗi firmware cho anh Dũng

cứu dữ liệu

Phục hồi nhanh ổ cứng western 2TB bị lỗi firmware cho anh Dũng. Ổ cứng của anh Dũng quay êm nhưng không detect trong Bios.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu hình ảnh trong ổ cứng Samsung 250GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Hưng

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu hình ảnh trong ổ cứng Samsung 250GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Hưng.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western sshd 1TB bị lỗi firmware cho anh Đức

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng western sshd 1TB bị lỗi firmware cho anh Đức.

Posted in khách hàng

Cứu toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi Firmware và Bad Sector cho anh Trạng

Cuu du lieu

Cứu toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi Firmware và Bad Sector cho anh Trạng.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Việt – Đà Nẵng

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Việt – Đà Nẵng.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western 1TB cho anh Vũ – Partner của Thiên Tân ở Phan Thiết

cứu dữ liệu western

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western 1TB cho anh Vũ – Partner của Thiên Tân ở Phan Thiết.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB PC bị lỗi firmware cho chị Bích

cuu du lieu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB PC bị lỗi firmware cho chị Bích.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh 2 ổ cứng 250GB chạy Raid 1 bị hư đầu đọc cho anh Quyền

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu 2 ổ cứng 250GB chạy Raid 1 bị hư đầu đọc cho anh Quyền.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho Thiên Hòa – DakLak ổ cứng bị hư đầu đọc

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho Thiên Hòa – DakLak ổ cứng bị hư đầu đọc.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC 500GB bị lỗi firmware cho anh Châu

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC 500GB bị lỗi firmware cho anh Châu.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu kế toán trong ổ cứng western 250GB hư đầu đọc cho anh Điệp

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu kế toán trong ổ cứng western 250GB hư đầu đọc cho anh Điệp.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB bị xoá mất file database cho anh Thiên

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB bị xoá mất file database cho anh Thiên.

Posted in khách hàng