Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi firmware và bad sector cho anh Đoàn

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi firmware và bad sector cho anh Đoàn.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 40GB ATA bị bad sector nặng cho anh Vương

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 40GB ATA bị bad sector nặng cho anh Vương.

Posted in khách hàng Tagged with: , ,

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 4TB hư đầu đọc cho anh Khương

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 4TB hư đầu đọc cho anh Khương.

Posted in khách hàng Tagged with: , , ,

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western passport 1TB hư đầu đọc cho anh Thiên 16/3/2018

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western passport 1TB hư đầu đọc cho anh Thiên .

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng gắn ngoài western Digital cho em Hạnh ngày 15/3/2018

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng gắn ngoài western Digital cho em Hạnh ngày 15/3/2018. Khi Thiên Tân tiếp nhận ổ cứng của em Hạnh, ổ cứng nhận nhưng rất chậm và không nhìn thấy dữ liệu, chỉ detect trong

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 250GB bị lỗi firmware cho anh Diệp

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 250GB bị lỗi firmware cho anh Diệp.

Posted in khách hàng Tagged with: ,

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB dòng SSHD bị hư board cho anh Đức

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB  dòng SSHD bị hư board cho anh Đức.

Posted in khách hàng Tagged with: ,

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn samsung 80GB hư đầu đọc cho anh Tiến

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn samsung 80GB hư đầu đọc cho anh Tiến.

Posted in khách hàng Tagged with: , ,

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western digital 500GB hư đầu đọc cho anh Trỗi

cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western digital 500GB hư đầu đọc cho anh Trỗi.  

Posted in khách hàng Tagged with: , , ,

Cứu dữ liệu nhanh cho anh Dũng ổ cứng Samsung 250GB bị hư đầu đọc

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh cho anh Dũng ổ cứng Samsung 250GB bị hư đầu đọc.

Posted in khách hàng Tagged with: , , , ,

Cứu dữ liệu nhanh 1h ổ cứng western 250GB bị lỗi hư đầu đọc cho anh Trạng

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB bị lỗi hư đầu đọc cho anh Trạng.

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu nhanh box Toshiba 1TB bị lỗi hư đầu đọc cho anh Vỹ

Cứu dữ liệu nhanh

Phục hồi dữ liệu nhanh box Toshiba 1TB bị hư đầu đọc cho anh Vỹ.

Posted in khách hàng Tagged with: ,