Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cưú dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB loại mỏng bị bad nặng cho anh Sơn ngày 2/3/2017

cuu du lieu

Cưú dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB loại mỏng bị bad nặng cho anh Sơn ngày 2/3/2017. ổ cứng của anh Sơn là dữ liệu cá nhân, hình ảnh và nhiều dữ liệu word, excel, mail…Thiên Tân dùng tool PC3000

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 200GB hư đầu đọc cho trạm y tế Tây Xuân ngày 1/3/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 200GB hư đầu đọc cho trạm y tế xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, Bình Định ngày 1/3/2017. Ổ cứng của trạm y tế Tây Xuân bị kiến chui làm hư đầu đọc. Khi

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu kế toán format nhầm cho anh Thành 090X 057 254 ngày 1/3/2017

cuu du lieu

Phục hồi dữ liệu kế toán format nhầm cho anh Thành 090X 057 254 ngày 1/3/2017. Anh Thành do bất cẩn chưa backup dữ liệu đã format, nhưng sau khi format anh mang tới Thiên Tân ngay mà không làm

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu gấp 1h trong ổ cứng western 500GB cho anh Phương ngày 28/2/2017

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu gấp 1h trong ổ cứng western 500GB cho anh Phương ngày 28/2/2017. Ổ cứng của anh Phương chứa  nhiều dữ liệu kế toán quan trọng của công ty anh muốn làm gấp nên Thiên Tân tiến hành

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng bị rớt va chạm rất mạnh cho anh Sơn 0936 437 055 ngày 28/2/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng bị rớt va chạm rất mạnh cho anh Sơn 0936 437 055 ngày 28/2/2017. Anh Sơn liên hệ với Thiên Tân qua web chat về tình trạng ổ cứng bị rớt, sau khi nghe kỹ

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu box Buffalo 1TB hư đầu đọc cho anh Thọ 09X9 956 080 ngày 27/2/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu box Buffalo 1TB hư đầu đọc cho anh Thọ 09X9 956 080 ngày 27/2/2017. Ổ cứng của anh Thọ là ổ Toshiba 1TB dòng mới. Sau khi thay đầu đọc trong phòng sạch ổ cứng Detect nhanh

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB cài lại win mất hết dữ liệu cho anh Phụng ngày 27/2/2017

cuu du lieu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB cài lại win mất hết dữ liệu cho anh Phụng – 09X8 566 252 ngày 27/2/2017. Ổ cứng của anh Phụng đã mang đến 1 trung tâm khác nhưng không cứu được

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng cháy board western 80GB cháy board cho anh Phước ngày 25/2/2017

cuu du lieu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng cháy board western 80GB cháy board cho anh Phước ngày 25/2/2017. Ổ cứng của anh Phước thuộc dòng ổ cứng cũ Rom đi liền với board. Thiên Tân đã dùng tools srp để tái

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bad sector cho anh Nam – Cần Thơ ngày 25/2/2017

cuu du lieu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bad sector cho anh Nam – Cần Thơ ngày 25/2/2017. Ổ cứng của anh Nam nằm trong laptop sử dụng lâu ngày. Thiên Tân dùng tool pc3000 để fix bad sector và

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu phim và hình ảnh trong ổ cứng western 3TB hư đầu đọc cho anh Dương ngày 24/2/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu phim và hình ảnh trong ổ cứng western 3TB hư đầu đọc cho anh Dương ngày 24/2/2017. Ổ cứng của anh Dương chứa full 3TB dữ liệu. Sau khi Thiên Tân thay đầu đọc ổ cứng Detect

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu box western 500Gb hư đầu đọc cho anh Phú 0907 219 37X ngày 24/2/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu box western 500Gb hư đầu đọc cho anh Phú 0907 219 37X ngày 24/2/2017. Thiên Tân nhận ổ cứng của anh Phú trong tình trạng ổ kêu lọc cọc do bị va chạm mạnh. Thiên Tân tiến

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB hư đầu đọc cho công ty dược phẩm Nam Hân ngày 23/2/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB hư đầu đọc cho công ty dược phẩm Nam Hân – 12 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1 ngày 23/2/2017. Ổ cứng chứa nhiều dữ liệu file văn bản và phần mềm kế

Posted in khách hàng