Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB dòng SSHD bị hư board cho anh Đức

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB  dòng SSHD bị hư board cho anh Đức.

Posted in khách hàng Tagged with: ,

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate Laptop 500GB hư đầu đọc cho anh Thông ngày 1/7/2016

cứu dữ liệu laptop

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate Laptop 500GB hư đầu đọc cho anh Thông ngày 1/7/2016. Anh Thông có mang qua một trung tâm cứu dữ liệu khác nhưng bị chẩn đoán là mâm đĩa đã trầy xước không có

Posted in khách hàng Tagged with: , , ,

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB bị bad sector cho anh Nguyên 0985 993 823 ngày 27/6/2016

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB bị bad sector cho anh Nguyên 0985 993 823 ngày 27/6/2016. Ổ cứng của anh Nguyên vẫn nhận nhưng không copy được dữ liệu do bị bad sector. Thiên Tân đã dùng tool

Posted in khách hàng Tagged with: , , , , ,