Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Hổ ngày 1/11/2018

Phục hồi dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Hổ ngày 1/11/2018. Khi tiếp nhận kiểm tra ổ cứng của anh Hổ kêu lọc cọc và không detect trong Bios, test ổ cứng bằng phần cứng

Posted in khách hàng Tagged with: , , , , ,

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Western 1TB bị hư đầu đọc cho anh Cảnh ngày 8/9/2018

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Western 1TB bị hư đầu đọc cho anh Cảnh ngày 8/9/2018.

Posted in khách hàng Tagged with: , ,

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 4TB hư đầu đọc cho anh Khương

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 4TB hư đầu đọc cho anh Khương.

Posted in khách hàng Tagged with: , , ,

Lấy lại toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Samsung 1TB hư đầu đọc cho chị Vân ngày 9/11/2016

cuu du lieu

Lấy lại toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Samsung 1TB hư đầu đọc cho chị Vân – 01279 386 86X ngày 9/11/2016. Ổ cứng của chị vân bị rớt làm hư đầu đọc. Thiên Tân đã vệ sinh mâm

Posted in khách hàng Tagged with: , ,

Cứu gấp dữ liệu trong vòng 1 giờ cho chị Hoàng Tuấn ổ cứng Seagate 250Gb hư đầu đọc ngày 6/11/2016

cuu du lieu

Cứu gấp dữ liệu trong vòng 1 giờ cho chị Hoàng Tuấn ổ cứng Seagate 250Gb hư đầu đọc ngày 6/11/2016. Ổ cứng của chị Hoàng Tuấn chứa dữ liệu kế toán, sau khi tham khảo trên mạng chị quyết

Posted in khách hàng Tagged with: , , , , ,

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB hư đầu đọc cho công ty TNHH Sài Gòn Linh Chi ngày 1/11/2016

Cuu du lieu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB hư đầu đọc cho công ty TNHH Sài Gòn Linh Chi – 13/1 Gò Cẩm Đệm, P.10, Q.Tân Bình ngày 1/11/2016. Ổ cứng của Sài Gòn Linh Chi bị rớt làm kẹt

Posted in khách hàng Tagged with: , , ,

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho công ty điện lực Bình Phước ngày 1/11/2016

cuu du lieu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho công ty điện lực Bình Phước ngày 1/11/2016. Ổ cứng của công ty Điện Lực Bình Phước đã bị can thiệp, bung cơ trước khi mang tới Thiên

Posted in khách hàng Tagged with: , , , ,

Phục hồi dữ liệu Misa ổ cứng western 320GB hư đầu đọc cho chị Huệ ngày 12/9/2016

cứu dữ liệu Misa

Phục hồi dữ liệu Misa ổ cứng western 320GB hư đầu đọc cho chị Huệ – 0906 379 04X ngày 12/9/2016. Dữ liệu kế toán của chị Huệ cần ngay để phục vụ công việc. Thiên Tân dùng tool DFL

Posted in khách hàng Tagged with: , ,

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB hư đầu đọc cho UBND xã Tân Mỹ, Ba Tri, Bến Tre ngày 23/8/2016

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB hư đầu đọc cho UBND xã Tân Mỹ, Ba Tri, Bến Tre ngày 23/8/2016. Ổ cứng của xã Tân Mỹ đã được một đơn vị khác can thiệp để lấy dữ liệu nhưng

Posted in khách hàng Tagged with: , , ,

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate Laptop 500GB hư đầu đọc cho anh Thông ngày 1/7/2016

cứu dữ liệu laptop

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate Laptop 500GB hư đầu đọc cho anh Thông ngày 1/7/2016. Anh Thông có mang qua một trung tâm cứu dữ liệu khác nhưng bị chẩn đoán là mâm đĩa đã trầy xước không có

Posted in khách hàng Tagged with: , , ,

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB hư đầu đọc cho anh Vinh ngày 19/1/2016

Cứu dữ liệu ổ cứng anh Vinh

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB hư đầu đọc cho anh Vinh ngày 19/1/2016. Ổ cứng của anh Vinh đã đem qua một số trung tâm khác để làm nhưng không thành công. Thiên Tân đã lấy toàn bộ

Posted in khách hàng Tagged with: ,

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB hư đầu đọc cho anh Ngân – TT Lấp Vò, Đồng Tháp ngày 15/1/2016

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB hư đầu đọc cho anh Ngân – TT Lấp Vò, Đồng Tháp ngày 15/1/2016. Ổ cứng anh Ngân gửi lên hư đầu đọc và không có board. Sau khi thay đầu đọc và

Posted in khách hàng Tagged with: ,