Cứu dữ liệu Box di dộng KH ngày 4/1/2020

Cứu dữ liệu box di động WD bị rơi không truy xuất được dữ liệu cho Chị Dương tại TpHCM. Ngày 2/01/2020 thông qua người quen giới thiệu Chị Dương đã đến Thiên Tân. Chị mô tả box di động Chi Tiết