Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 1TB lỗi firmware, bad sector cho anh Dũng ngày 8/10/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 1TB lỗi firmware, bad sector cho anh Dũng ngày 8/10/2017.

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 2TB Bad Sector cho anh Mười ngày 7/10/2017

cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 2TB Bad Sector cho anh Mười ngày 7/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị kiến chui mâm đĩa cho anh Khôi – Bình Phước ngày 6/10/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị kiến chui mâm đĩa cho anh Khôi – Bình Phước ngày 6/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB laptop hư đầu đọc cho anh Ca ngày 5/10/2017

Cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB laptop hư đầu đọc cho anh Ca ngày 5/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB Bad Sector nặng cho anh Khương ngày 4/10/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB Bad Sector nặng cho anh Khương ngày 4/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB Laptop hư đầu đọc cho anh Thông ngày 3/10/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB Laptop hư đầu đọc cho anh Thông ngày 3/10/2017.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu Box western (ổ cứng gắn ngoài) 1TB bad đầu đọc cho anh Nam ngày 2/10/2017

Cứu dữ liệu box western 1TB

Cứu dữ liệu Box western (ổ cứng gắn ngoài) 1TB bad đầu đọc cho anh Nam ngày 2/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate laptop Thin 500GB cho anh Khương ngày 1/10/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate laptop Thin 500GB cho anh Khương ngày 1/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi firmware cho anh Hải ngày 15/9/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi firmware cho anh Hải ngày 15/9/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cho partner của Thiên Tân ở đà lạt 14/9/2017

cuu du lieu o cung seagate

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cho partner của Thiên Tân ở đà lạt 14/9/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu NAS ổ cứng Seagate 2TB bị mất cấu trúc cho anh Vinh 13/9/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu NAS ổ cứng Seagate 2TB bị mất cấu trúc cho anh Vinh 13/9/2017.

Posted in khách hàng, khách hàng server

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500B lỗi firmwarere cho anh Hoàng 12/9/2017

cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500B lỗi firmwarere cho anh Hoàng 12/9/2017/.

Posted in khách hàng