Khách hàng Cứu dữ liệu ổ cứng ngày 28/12/19

Cứu dữ liệu ổ cứng SERVER IBM – 02 ổ SAS dung lượng 146GB chạy Raid 1 cho Anh Toàn tại TpHCM.

Ngày 27/12/19 tiếp nhận trường hợp ổ SEVER IBM của Anh Toàn trong tình trạng 02 ổ không nhận. Khi tiếp nhận bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra và xác nhận ổ cứng bị BAD đầu đọc. Thiên Tân đã tiến hành can thiệp Map Sector ổ số 1 với Head 1 bị bad, . Sau đó tiếp tục dùng ổ số 2 để map phần Head 1 bị bad ở ổ số 1. Toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục thành công sau 2 ngày.

 Cứu dữ liệu ổ cứng SERVER
Cứu dữ liệu ổ cứng SERVER – RAID 1

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Laptop Toshiba 2TB cho Chú Phương từ Pháp gửi về cho Thiên Tân để cứu dữ liệu. Ổ cứng của Chú trong tình trạng bị lỗi & không nhận, Bad nặng. Sau khi tiếp nhận Thiên Tân đã tiến hành can thiệp và Fix lỗi liền. Toàn bộ dữ liệu 2TB của Chú đã được khôi phục thành công.

Cứu dữ liệu
Cứu dữ liệu cho Chú Phương tại Pháp

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1.0TB cho Cơ Quan Quân Đội tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngày 27/12/19 tiếp nhận ổ cứng của Anh Hoàn trong tình trạng không truy xuất được dữ liệu. Thông qua tìm kiếm google Anh đã liên hệ và lái xe của cơ quan lên Thiên Tân để khôi phục dữ liệu. Sau khi kiểm tra sơ bộ và xác nhận tình trạng lỗi, đã bắt tay vào can thiệp map sector và Fix lỗi bằng thiết bị chuyên dụng. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu của Cơ quan Anh đã được bàn giao.

Khôi phục dữ liệu
Cứu dữ liệu cho Khách Hàng tại Đồng Nai

https://www.facebook.com/cuudulieuthientan/

http://cuudulieuhcm.com/

5/5 - (2 votes)