Cứu dữ liệu cần giờ ngày 18/4/2023

Sáng sớm anh Tuấn ở cần giờ có liên hệ với Thiên Tân về ổ cứng Seagate 160GB bị hư muốn cứu dữ liệu. Sau 5 phút kiểm tra Thiên Tân xác định ổ cứng bị chết phần cơ. Do anh Tuấn nhà xa nên Thiên Tân đã tiến hành làm ngay trong buổi sáng cho anh Tuấn.

Cứu dữ liệu Cần Giờ ổ cứng Seagat 160g hư cơ cho anh Tuấn.
Cứu dữ liệu Cần Giờ ổ cứng Seagat 160g hư cơ cho anh Tuấn.

Sau hơn 2 giờ toàn bộ dữ liệu của anh Tuấn đã được chuyển sang một ổ cứng mới.

Bảng giá cứu dữ liệu anh/chị có thể tham khảo  Ở đây

5/5 - (2 votes)