Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Thật là tuyệt vời quá

Anh: Phạm Anh Tiến – Công tác tại học viện âm nhạc Huế

Tôi có 1 ổ cứng Laptop hiệu Seagate 500g chứa rất nhiều dữ liệu công việc quan trọng của nhiều năm bị hư, không thể truy xuất được dữ liệu.

Sau khi đem đi nhiều nơi ởHuế tôi đều nhận được câu trả lời không có khả năng khôi phục. Tôi không hi vọng lắm về dữ liệu có khả năng khôi phục, tuy nhiên một người bạn ở Sài Gòn khuyên gởi vào vì ở đây có nhiều trung tâm cứu dữ liệu.

Anh bạn tôi có đem đến những nơi như Đất Việt, Viện máy tính…có những nơi kiểm tra cả tuần nhưng đều không có kết quả.

Tình cờ tìm trên mạng và biết tới Cty Thiên Tân nên liên lạc và gởi hdd tới. Chỉ sau thời gian 4h tôi nhận được điện thoại thông báo từ Cty Thiên Tân với nội dung toàn bộ dữ liệu có khả năng khôi phục. Tôi đồng ý với mức chi phí Cty đưa ra (chi phí chỉ bằng 1/2 nhưng nơi khác) và chỉ trong vòng 3 ngày toàn bộ gần 400g dữ liệu của tôi đã được cứu đầy đủ Tôi bay vào Sài gòn lấy dữ liệu và cảm ơn Cty Thiên Tân.

Hi vọng những người khác mất dữ liệu sẽ biết tới địa chỉ Cty và may mắn cứu được dữ liệu như tôi.

Anh Tiến ĐT: 0167.5077186

Posted in Phản hồi
One comment on “Thật là tuyệt vời quá
  1. Austthymn says:

    No Prescription Buy Propecia Online cialis Direct Progesterone 300mg Crinone Legally Low Price Zithromax And Birth Control

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>