Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ cho anh Đông ngày 03/02/2015

Cứu dữ liệu thành công ổ cứng seagate mỏng 500GB cho anh Đông – 098872370X. Ổ cứng của anh Đông bị đứt đầu đọc do bị rớt. sau khi kiểm tra mâm đĩa không bị trầy xước Thiên Tân đã tiến hành thay đầu đọc trong phòng sạch. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi chỉ sau 2 tiếng.

Posted in khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>