Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi toàn bộ dữ liệu box western 2TB bị bad Sector cho anh Tùng ngày 28/4/2017

Phục hồi toàn bộ dữ liệu box western 2TB bị bad Sector cho anh Tùng ngày 28/4/2017. Box của anh Tùng ban đầu detect nhưng không copy dữ liệu ra được. Thiên Tân test head nhưng các head vẫn chạy tốt, sau đó Thiên Tân chuyển sang test sector thì có một vùng Sector ngay MFT bị lỗi. Thiên Tân convert ổ cứng của anh Tùng sang SATA và fix bad và map image cho toàn bộ ổ cứng.

Dữ liệu của anh Tùng được phục hồi sau hơn 1 ngày. Anh Tùng mang ổ cứng đi bảo hành và quay lại chép dữ liệu.

cứu dữ liệu cho anh Tùng

cứu dữ liệu cho anh Tùng

Posted in khách hàng