Phục hồi ổ cứng máy tính ngày 4/12/19

Phục hồi ổ cứng máy tính cho khách hàng tại Quận 3 TpHCM. Khi liên hệ với Thiên Tân Anh mô tả ổ cứng WD 3.0TB của Anh hầu hết là hình ảnh lưu trữ nhiều năm nhưng bị hư không nhận dữ liệu. Thiên Tân đã tiến hành kiểm tra và xác nhận ổ cứng của Anh bị chết đầu đọc. Ngay sau đó Thiên Tân xử lý thay đầu đọc trong phòng sạch và truy xuất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu và hình ảnh của Anh đã được khôi phục thành công trong ngày 5/12/19

Phục hồi ổ cứng máy tính
Phục hồi ổ cứng máy tính WD 3TB

Cứu dữ liệu HDD Laptop Samsung cho Công ty NTEA Ninh Thuận tại Thuận Hàm, Ninh Thuận. Qua tìm kiếm trên mạng Anh Thuận đã liên hệ và gửi ổ cứng về cho Thiên Tân thông qua chành xe Ninh Thuận – TpHCM . Tình trạng ổ cứng Anh mô tả bị gõ đầu cơ nghe lọc cọc. Sau 2H can thiệp và xử lý toàn bộ dữ liệu của Công Ty Anh đã được phục hồi.

Khôi phục dữ liệu HDD
Phục hồi ổ cứng máy tính cho Anh Thuận tại Ninh Thuận

Phục hồi dữ liệu Box WD 1.0TB cho Chú Hùng tại TpHCM. Chú được người quen giới thiệu đến Thiên Tân. Tình trạng ổ cứng của Chú vẫn nhận nhìn thấy dữ liệu nhưng không copy ra được. Thiên Tân đã xác định ổ cứng của Chú bị Bad nên bắt tay vào làm ngay. Sau vài giờ xử lý toàn bộ dữ liệu của Chú đã thao tác và làm việc bình thường.

Phục hồi dữ liệu box WD
Phục hồi dữ liệu Box WD bị Bad cho Chú Hùng tại TpHCM

Cứu dữ liệu Thiên Tân chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý khách hàng gần xa.

https://www.facebook.com/cuudulieuthientan/

http://cuudulieuhcm.com/