Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi hình ảnh lưu trữ cho anh Nam trong ổ cứng gắn ngoài western passport

Phục hồi hình ảnh lưu trữ cho anh Nam trong ổ cứng gắn ngoài western passport. Ổ cứng chưa 350GB toàn bộ hình ảnh lưu trữ từ lâu của anh Nam đã được phục hồi không thiếu file nào.

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài

Posted in khách hàng Tagged with: , ,