Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi dữ liệu server raid 5 X 3 SAS 300GB lỗi mất Raid cho anh Nhân ngày 11/3/2017

Phục hồi dữ liệu server raid 5 X 3 SAS 300GB lỗi mất Raid cho anh Nhân ngày 11/3/2017. Server công ty anh Nhân đang chạy bị cúp điện khi chạy lại thì server không nhận được cấu hình Raid. Thiên Tân đã nhận 3 ổ cứng của anh Nhân và build raid và xuất toàn bộ dữ liệu cho anh Nhân.

Cứu dữ liệu Server cho anh Nhân

Cứu dữ liệu Server cho anh Nhân

Posted in khách hàng, khách hàng server