Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 1TB chết board cho anh Hùng ngày 9/5/2017

NPhục hồi dữ liệu ổ cứng western 1TB chết board cho anh Hùng ngày 9/5/2017. Đây là dòng ổ cứng đặc biệt của western và không có rom dời nên Thiên Tân phải dùng tool pc3000 để generate Rom và ghi lại. Sau 30 phút ổ cứng đã detect và toàn bộ dữ liệu được xuất ra hết trong ngày.

Ổ cứng của anh Hùng

Ổ cứng của anh Hùng

Posted in khách hàng