Phục Hồi Dữ Liệu WD Red 3.0TB Chờ lấy NGAY cho KH tại Q7- 21/09/19

Sáng thứ 7 Cứu Dữ Liệu Thiên Tân vẫn Post bài và Phục Hồi Dữ Liệu WD Red 3TB cho Khách bình thường ạ. Chiều hồm qua có Anh Khách Hàng ở Quận 7 cầm Ổ Cứng WD 3.0TB. Hình Ảnh đính kèm nói Ổ Cứng của Anh bị Sốc Điện toàn bộ Dữ Liệu làm việc của Anh mất hết không nhận nhờ Thiên Tân kiểm tra và xử lý. Phục Hồi Dữ Liệu Thiên Tân đã tiếp nhận và can thiệp. Anh ngồi chờ trong vòng 1H. Kết quả toàn bộ ??Dữ Liệu của Anh đã đươc trả về như tình trạng ban đầu. Phục hồi d

"<yoastmark

Phục hồi dữ liệu ổ cứng tại Đà Nẵng ổ cứng Seagate laptop 500g.

Tiếp nhận ổ cứng laptop Seagate 500g bị lỗi cơ được khách hàng gởi từ Đà Nẵng vào. Kiểm tra trên thiết bị ổ cứng vẫn còn nhận diện nhưng trong 4 head có 1 head lỗi. Tiến hành tạo image cho 3 head còn tốt và cho thay thế đầu đọc mới. Dữ liệu sau đó được hiển thị đầy đủ và trích xuất ra cho khách hàng. Hơn 300g dữ liệu được chép sang ổ mới và gởi về cho khách hàng. Cảm ơn Anh đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Thiên Tân.

 

5/5 - (1 vote)