Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Hổ ngày 1/11/2018

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Hổ ngày 1/11/2018. Khi tiếp nhận kiểm tra ổ cứng của anh Hổ kêu lọc cọc và không detect trong Bios, test ổ cứng bằng phần cứng cứu dữ liệu Thiên Tân xác định ổ cứng anh Hổ bị hư đầu đọc và dòng ổ cứng chỉ có 1 đầu đọc.

Sau khi thay đầu đọc trong phòng sạch ổ cứng đã detect và toàn bộ dữ liệu của anh Hổ được lấy sang một ổ cứng mới.

Phục hồi dữ liệu nhanh

Phục hồi dữ liệu nhanh

Posted in khách hàng Tagged with: , , , , ,