Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1TB lỗi bad sector cho Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Tân Hiệp Thành

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1TB lỗi bad sector cho Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Tân Hiệp Thành.

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 1TB

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 1TB

 

Posted in khách hàng