Phục Hồi Dữ Liệu Ổ Cứng – Seagate 1 TB cho Anh Trí tại Tp.HCM.

Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng – Seagate 1TB cho Anh Trí tại Tp.HCM. Ổ Cứng bị chết cơ, gõ đầu đọc. Thiên Tân đã xử lý thay đầu đọc và phục hồi thành công trả toàn bộ dữ liệu trong ngày 10/09/2019 cho Anh.

Ổ Cứng Seagate 1 TB bị chết cơ