Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi dữ liệu ổ cứng hư đầu đọc cho trường mầm non Mái Nhà Xanh ngày 7/1/2017

Phục hồi dữ liệu ổ cứng hư đầu đọc cho trường mầm non Mái Nhà Xanh – Qui Nhơn ngày 7/1/2017. Ổ cứng trường mầm non Mái Nhà Xanh bị hư đầu đọc, hư board. Thiên Tân bung ổ cứng trong phòng sạch thì bên trong có nhiều nước và phải dùng bình xịt khí nén để xịt hết nước. Sau khi thay board và thay đầu đọc ổ cứng Detect nhanh qua Tool PC3k, toàn bộ dữ liệu lấy ra hết trong ngày.

Cứu dữ liệu trường Mái Nhà Xanh

Cứu dữ liệu trường Mái Nhà Xanh

Posted in khách hàng