Phục Hồi Dữ Liệu Ổ Cứng – Box WD 1.0 TB cho Anh Vũ – Phan Thiết

Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng – Box WD 1.0 TB cho Anh Vũ – Phan Thiết. Ổ Cứng của Anh bị chết đầu đọc. Thiên Tân đã phục hồi thành công toàn bộ dữ liệu trong ngày 10/09/2019 cho Anh. Chân Thành cảm ơn Thiên Tân.

Cấu Trúc Dữ Liệu Box WD 1.0 TB