Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

phục hồi dữ liệu hình ảnh cho anh Được – 0913 55 46 2X ổ cứng western 320Gb ngày 17/11/2015

Phục hồi dữ liệu hình ảnh cho anh Được – 0913 55 46 2X. Anh Được ở Xuân Lộc – Đồng Nai mang trực tiếp ổ cứng tới Thiên Tân.

Anh Được tháo ổ cứng trong máy ra vệ sinh nhưng không may làm rớt nên Thiên Tân bung luôn ổ cứng kiểm tra (hạn chế cắm ổ cứng test vì có thể làm trầy mâm đĩa không cứu được dữ liệu). Miếng giữ đầu đọc bị bể ra khiến đầu đọc không chạy vào mâm đĩa để đọc dữ liệu.

Thiên Tân thay đầu đọc và miếng giữ đầu đọc trong vòng 30 phút. Toàn bộ dữ liệu được lấy ra trong ngày, đó là hơn 100GB hình ảnh và một ít tài liệu học tập.

Posted in khách hàng