Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 1TB cho CN Phía Nam – Cty MTV TM & XNK VT – Tân Bình – HCM.

Cứu dữ liệu HDD cho Chi Nhánh Phía Nam – Cty TNHH NN MTV TM & XNK VT – Tân Bình -Tp. HCM. Ổ cứng Chết đầu đọc- Hư hỏng nặng phần cơ thông qua bạn bè giới thiệu đã liên hệ với Cứu Dữ Liệu Thiên Tân và kết quả toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi.

Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 1TB hư cơ cho Anh Thành.

Ổ cứng Seagate 1TB được anh Thành mang tới kiểm tra với tình trạng ngủ không nhận. Anh mô tả ngày hôm trước máy vẫn sử dụng và làm việc bình thường. Sáng hôm sau tới mở máy thì báo không lên. Anh có kêu kỹ thuật bên ngoài vào kiểm tra thì xác định ổ cứng hư không phục hồi được dữ liệu. Với tâm trạng rất lo lắng do bên trong có nhiều dữ liệu quan trọng. Anh đã thử qua một vài trung tâm không thành công. Với chút hi vọng cuối cùng anh mang ổ cứng Tới Thiên Tân mong cứu được một phần dữ liệu. Ngồi chờ 30 phút kiểm tra kỹ thuật xác nhận ổ cứng của anh có khả năng phục hồi.

Sau hai ngày chờ đợi Cứu dữ liệu Thiên Tân gọi thông báo dữ liệu của anh đã được phục hồi đầy đủ. Tới kiểm tra dữ liệu và rất hài lòng với kết quả đạt được.

Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 1TB hư cơ cho Anh Thành.
Phục hồi dữ liệu HDD Seagate 1TB hư cơ cho Anh Thành.

Đánh giá