Phục Hồi Dữ Liệu Box WD 1 TB cho Dịch vụ Vi Tính tại Tp.HCM

Phục Hồi Dữ Liệu Box WD 1 TB cho Dịch vụ Vi Tính tại Tp.HCM. Ổ Cứng bị chết đầu đọc, Bad Sector, không nhận mất hết Dữ Liệu. Sau 2 ngày Thiên Tân can thiệp và xử lý toàn bộ dữ liệu của Khách đã được Phục Hồi trong ngày 07/09/2019.

Box WD
Xuất Dữ Liệu Box WD 1 TB