Laptop bị va đập mạnh và làm chết cơ ổ cứng Toshiba 500gb. Sau khi đem ổ cứng đi nhiều trung tâm cứu dữ liệu tại TP.HCM , ban đầu khi nhận thiết bị ai cũng hứa chắc nịch là cứu được toàn bộ dữ liệu. Mất nhiều lần đi lên xuống tốn thời gian mà không bên nào cứu được, tôi đã hết hi vọng.