Khôi phục dữ liệu SQL Server uy tín & chuyên nghiệp

Trong quá trình sử dụng database MySQL server. Việc khôi phục dữ liệu là một bước quan trọng để đảm bảo an toàn và bảo vệ dữ liệu của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách khôi phục dữ liệu trên SQL Server và các phương pháp khác nhau để khôi phục lại dữ liệu đã mất.

Khôi phục dữ liệu trên Server:

Việc khôi phục dữ liệu trên SQL Server là một quá trình thiết yếu. Để bảo vệ dữ liệu khỏi mất mát hoặc hư hỏng ngẫu nhiên. Quá trình này cho phép bạn khôi phục cơ sở dữ liệu hoặc các đối tượng cụ thể (ví dụ: bảng, chế độ xem, thủ tục hoặc hàm) trở về trạng thái trước đó. Có một số phương pháp để khôi phục dữ liệu trên SQL Server:

Khôi phục dữ liệu sql server
Phục hồi dữ liệu SQL SERVER
Sử dụng bản sao lưu.

Đây là phương pháp khôi phục dữ liệu phổ biến nhất. Quá trình này bao gồm việc tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu thường xuyên. Và sau đó khôi phục bản sao lưu khi cần thiết. Bản sao lưu có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các công cụ tích hợp trong SQL Server. Hoặc bằng cách sử dụng các công cụ bên ngoài như SQL Backup Master hay Redgate SQL Backup.

Khi khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu. Bạn có thể chọn khôi phục toàn bộ cơ sở dữ liệu hoặc chỉ một phần của nó. Nếu bạn chỉ muốn khôi phục một số đối tượng cụ thể. Có thể sử dụng các công cụ để chọn các đối tượng đó và khôi phục chúng.

Sử dụng nhật ký giao dịch.

Nhật ký giao dịch ghi lại mọi thay đổi được thực hiện đối với cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng nhật ký giao dịch để khôi phục dữ liệu tới một thời điểm cụ thể. Điều này rất hữu ích khi bạn chỉ muốn khôi phục các thay đổi gần đây. Mà không cần phải khôi phục toàn bộ cơ sở dữ liệu.

Để sử dụng nhật ký giao dịch để khôi phục dữ liệu, bạn cần có một bản sao lưu gần đây của cơ sở dữ liệu. Và nhật ký giao dịch từ thời điểm đó. Sau đó, bạn có thể sử dụng các câu lệnh SQL để khôi phục dữ liệu từ nhật ký giao dịch.

Sử dụng điểm khôi phục.

SQL Server cung cấp chức năng tạo điểm khôi phục theo thời gian. Điểm khôi phục là bản sao lưu tại thời điểm đó. Bạn có thể khôi phục cơ sở dữ liệu tới một điểm khôi phục cụ thể. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn khôi phục dữ liệu tới một thời điểm cụ thể trong quá trình phát triển hoặc khi xảy ra sự cố với cơ sở dữ liệu.

Để sử dụng điểm khôi phục, bạn cần đảm bảo rằng tính năng này đã được bật trên SQL Server của bạn. Sau đó, bạn có thể tạo điểm khôi phục bằng cách sử dụng các công cụ tích hợp trong SQL Server. Hoặc bằng cách sử dụng các công cụ bên ngoài.

Khôi phục dữ liệu đã xóa trên Server:

Có thể khôi phục dữ liệu đã xóa trên SQL Server nếu có trigger DELETE được thiết lập trên bảng. Trigger này tự động chèn dữ liệu đã xóa vào bảng khác khi chúng ta xóa dữ liệu khỏi bảng ban đầu. Sau đó, bạn có thể sử dụng các câu lệnh SQL để truy vấn bảng này và khôi phục dữ liệu đã xóa.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu tempdb trong trường hợp không có trigger DELETE. SQL Server lưu dữ liệu đã xóa trong tempdb cho đến khi tiến trình kết thúc hoặc máy chủ khởi động lại. Điều này cho phép bạn khôi phục dữ liệu đã xóa ngay cả khi không có trigger DELETE.

Các bước để khôi phục dữ liệu sql server:

Để khôi phục dữ liệu đã xóa trên SQL Server, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Kiểm tra xem trigger DELETE đã được thiết lập trên bảng hay chưa.
 2. Nếu có, kiểm tra xem trigger này đã được kích hoạt hay chưa.
 3. Nếu trigger đã được kích hoạt. Sử dụng các câu lệnh SQL để truy vấn bảng tempdb và khôi phục dữ liệu đã xóa.
 4. Nếu không có trigger DELETE, sử dụng các công cụ bên ngoài. Để khôi phục dữ liệu đã xóa từ bản sao lưu hoặc nhật ký giao dịch.

Phương pháp phục hồi dữ liệu đã xóa trên Server:

Có nhiều phương pháp khác nhau để khôi phục dữ liệu đã xóa trên SQL Server. Một số phương pháp phổ biến bao gồm:

 • Sử dụng công cụ tích hợp trong SQL Server: SQL Server cung cấp các công cụ tích hợp để tạo bản sao lưu và khôi phục dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để khôi phục dữ liệu đã xóa từ bản sao lưu hoặc nhật ký giao dịch.
 • Sử dụng công cụ bên ngoài: Ngoài các công cụ tích hợp trong SQL Server. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ bên ngoài như SQL Backup Master hay Redgate SQL Backup để khôi phục dữ liệu đã xóa.
 • Sử dụng các câu lệnh SQL: Nếu bạn không muốn sử dụng các công cụ. Hãy sử dụng các câu lệnh SQL để truy vấn bảng tempdb và khôi phục dữ liệu đã xóa.

Lợi ích của việc khôi phục dữ liệu sql server:

Việc khôi phục dữ liệu trên SQL Server mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Một số lợi ích chính bao gồm:

 • Bảo vệ dữ liệu: Việc khôi phục dữ liệu giúp bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi mất mát hoặc hư hỏng ngẫu nhiên.
 • Khôi phục các thay đổi gần đây: Với nhật ký giao dịch và điểm khôi phục, bạn có thể khôi phục các thay đổi gần đây mà không cần phải khôi phục toàn bộ cơ sở dữ liệu.
 • Đơn giản hóa quá trình phục hồi: Sử dụng các công cụ tích hợp trong SQL Server hoặc các công cụ bên ngoài giúp đơn giản hóa quá trình phục hồi dữ liệu.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức: Việc sử dụng các công cụ để khôi phục dữ liệu đã xóa giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với việc sử dụng các câu lệnh SQL.

Những lỗi thường gặp:

Trong quá trình khôi phục dữ liệu trên SQL Server, có thể xảy ra một số lỗi. Một số lỗi thường gặp bao gồm:

 • Lỗi không thể truy cập vào bản sao lưu: Điều này có thể xảy ra khi bản sao lưu bị hỏng hoặc không tồn tại.
 • Lỗi không thể khôi phục dữ liệu đã xóa: Nếu không có trigger DELETE hoặc dữ liệu đã xóa không được lưu trong tempdb. Bạn sẽ không thể khôi phục dữ liệu đã xóa.
 • Lỗi không thể kết nối đến SQL Server: Điều này có thể xảy ra khi máy chủ SQL Server không hoạt động hoặc không thể truy cập được.

Các công cụ hỗ trợ khôi phục dữ liệu đã xóa trên Server:

Ngoài các công cụ tích hợp trong SQL Server, có nhiều công cụ bên ngoài hỗ trợ việc khôi phục dữ liệu đã xóa trên SQL Server. Một số công cụ phổ biến bao gồm:

 • SQL Backup Master: Đây là một công cụ miễn phí cho phép bạn tạo bản sao lưu và khôi phục dữ liệu trên SQL Server.
 • Redgate SQL Backup: Đây là một công cụ trả phí nhưng có nhiều tính năng mạnh mẽ để quản lý bản sao lưu và khôi phục dữ liệu trên SQL Server.
 • ApexSQL Log: Đây là một công cụ trả phí cho phép bạn khôi phục dữ liệu đã xóa từ nhật ký giao dịch.

Các lưu ý khi thực hiện:

Trước khi thực hiện quá trình khôi phục dữ liệu trên SQL Server, bạn nên lưu ý các điểm sau:

 • Đảm bảo rằng bạn có bản sao lưu gần đây của cơ sở dữ liệu và nhật ký giao dịch.
 • Kiểm tra xem trigger DELETE đã được thiết lập trên bảng hay chưa.
 • Nếu sử dụng các công cụ bên ngoài. Hãy chắc chắn rằng bạn đã tìm hiểu về tính năng của chúng trước khi sử dụng.
 • Thực hiện quá trình khôi phục dữ liệu trên một bản sao của cơ sở dữ liệu để đảm bảo an toàn cho dữ liệu gốc.

Trung Tâm phục hồi dữ liệu sql server:

Trong trường hợp bạn gặp vấn đề khi thực hiện quá trình khôi phục dữ liệu trên SQL Server. Liên hệ ngay với Thiên Tân để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc.

Cứu dữ liệu Database
Trung Tâm Cứu dữ liệu SQL Server Thiên Tân. 

Kết luận

Việc khôi phục dữ liệu đã xóa trên SQL Server là một quá trình quan trọng để bảo vệ dữ liệu. Và đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu. Bằng cách sử dụng các công cụ tích hợp trong SQL Server. Hoặc các công cụ bên ngoài, bạn có thể dễ dàng khôi phục dữ liệu đã xóa và tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình này. Tuy nhiên, cần lưu ý các điểm quan trọng và thực hiện quá trình khôi phục trên một bản sao của cơ sở dữ liệu. Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu gốc.

Liên hệ ngay với Thiên Tân 24/7 để được tư vấn. Hỗ trợ nhanh chóng và báo giá chi tiết.

Trung Tâm khôi phục dữ liệu SQL Server chuyên nghiệp & uy tín Thiên Tân trên toàn quốc.

Hotline: 0907.23.24.62

Địa chỉ: 167 Tân Phước, Phường 6, Quận 10, TpHCM

Website: cuudulieuhcm.com 

Facebook: Cứu dữ liệu Thiên Tân

Google map: Trung tâm cứu dữ liệu Thiên Tân

Google Reviews: Cứu dữ liệu Thiên Tân

Link khách hàng: Xem tại đây

YoutubeTrung tâm cứu dữ liệu Thiên Tân

Thờ i gian làm việc từ Thứ 2 – Thứ 7 : 8H00 – 19H00

Mời xem thêm:

5/5 - (1 vote)