Phục Hồi Dữ liệu Server IBM X3650 chạy Raid 5 Của Cơ Quan Thuế Quảng Bình

Phục Hồi Dữ liệu Server IBM X3650 chạy Raid 5X…HDD Của Cơ Quan.. Dữ liệu trên hệ thống máy chủ của Cơ quan hoàn toàn không hoạt động, không nhận, hư hỏng nặng… sau khi được bạn bè giới thiệu Chi Tiết

Phục Hồi Dữ Liệu Ổ Cứng Seagate 160G cho Anh Ngọc: 09186972xx – Vĩnh Long

Phục Hồi Dữ Liệu Ổ Cứng Seagate 160G ATA (ST3160021A) thành công cho Anh Ngọc: 09186972xx – Vĩnh Long. Ổ Cứng của Anh bị chết đầu đọc không nhận ổ mất hoàn toàn dữ liệu, qua tìm kiếm và trao Chi Tiết

Phục Hồi Dữ Liệu Ổ Cứng 160gb cho VP ĐĂNG KÍ ĐĐ – CN VP ĐĐ LỢI PHÁT- BP

Phục Hồi Dữ Liệu Ổ Cứng 160gb cho khách tại Bình Phước. Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng Seagate 160G (ST3160316CS) cho VP ĐĂNG KÍ ĐĐ – CN VP ĐĐ LỢI PHÁT- BP: Ổ cứng được gửi từ Bình Phước lên Chi Tiết