Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu văn bản trong ổ cứng Seagate 80GB chết đầu đọc cho UBND xã Chánh Phú Hòa ngày 1/6/2015

Cứu dữ liệu văn bản cho UBND xã Chánh Phú Hòa – huyện Bến Cát, Bình Dương. Ổ cứng của xã Chánh Phú Hòa bị chết đầu đọc. Bung ổ cứng kiểm tra bên trong có rất nhiều Kiến, Kiến đã làm dơ một phần mâm đĩa và hư đầu đọc. Vệ sinh mâm đĩa xong Thiên Tân tiến hành thay đầu đọc cho ổ cứng và sau khoảng 30 phút đã nhìn thấy dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu gần 30GB đã được xuất ra sau 2h. Tất cả các file không bị lỗi, đọc bình thường.

Posted in khách hàng Tagged with: , ,