Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu Server Raid 10 X HDD western 320GB có 3 ổ bị lỗi cho anh Phương ngày 18/3/2017

Cứu dữ liệu Server Raid 10 X HDD western 320GB có 3 ổ bị lỗi cho anh Phương ngày 18/3/2017. Trong số 4 ổ cứng của anh Phương có ổ số 1 đã bị cài win đè, ổ 0 hư đầu đọc và ổ số 2 bad sector. Ban đầu anh Phương không xác định được Server chạy raid gì nên Thiên Tân phải tiến hành thay đầu đọc cho ổ 0 và 2 để có 3 ổ phân tích. Sau khi phân tích các ổ cứng Thiên Tân xác định ổ cứng chạy Raid 0 và chỉ cần ổ 0 và 3 Thiên Tân đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho anh Phương.

Cứu dữ liệu Server

Cứu dữ liệu Server

Posted in khách hàng, khách hàng server