Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu Server Raid 10 X 4 HDD SAS Lenovo 600GB cho anh Tuấn ngày 8/4/2017

Cứu dữ liệu Server Raid 10 X 4 HDD SAS Lenovo 600GB cho anh Tuấn ngày 8/4/2017. 4 ổ SAS của anh Tuấn đều không nhận theo như thông tin anh Tuấn nói thì Server bị cháy main. Cấp nguồn kiểm tra từng ổ thì trong 4 ổ của anh Tuấn có 2 ổ chết board, 1 ổ hư đầu đọc và 1 ổ bị lỗi firmware.

Sau hơn 1 ngày xử lý toàn bộ dữ liệu của anh Tuấn đã được phục hồi đầy đủ, file quan trọng nhất là Database SQL đã Attach bình thường.

4 ổ Sas Lenovo Toshiba 600GB

4 ổ Sas Lenovo Toshiba 600GB

Posted in khách hàng, khách hàng server