Cứu Dữ liệu Seagate 250GB cho BĐH Nhà Máy Điện, K.Giang-23/10/19

Cứu Dữ liệu Ổ Cứng Seagate dung lượng 250GB cho UBND Huyện Kiên Hải – Kiên Giang – BĐH Nhà Máy Điện. Tình trạng: Ổ Cứng bị chết đầu đọc, không nhận ổ cứng. Sau khi tiếp nhận Cứu Dữ Liệu Thiên Tân đã tiến hành thay đầu đọc và xử lý. Toàn bộ Dữ liệu đã được khôi phục thành công và trả về cho UBND trong ngày 23/10/19.

Cứu dữ liệu ổ cứng chết đầu đọc
Cứu dữ liệu Ổ Cứng Hư Cơ
Cứu thành công và Trả dữ liệu cho Anh Tài về Cần Thơ.

Cứu dữ liệu Thiên Tân can thiệp Ổ CỨNG HƯ CƠ các loại, chi phí hợp lý nhất – Dữ liệu về nhanh nhất.