Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng Laptop WD 300GB cho Nhà Thờ Giáo Xứ Giu Đức-10/10/19

Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng_Laptop WD dung lượng 300GB thành công cho Giáo Phận Long Xuyên Nhà Thờ Giáo Xứ Giu Đức. Tình trạng: Ổ Cứng bị Chết đầu đọc- KHÔNG NHẬN DATA. Khách Hàng gửi Ổ Cứng lên thông qua Chành xe: Long Xuyên – TpHCM. Thiên Tân đã xử lý & can thiệp thay đầu đọc. Toàn bộ Data/dữ liệu của Giáo Phận đã được khôi phục và trả về trong ngày 10/10/19.

Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng Laptop WD dung lượng 300GB
Cứu Dữ liệu -Thay đầu đọc
Xuất Dữ Liệu Ổ Cứng Laptop WD 300GB

Hàng tháng Thiên Tân tiếp nhận số lượng lớn từ 100 – 200 Ổ Cứng của Khách hàng gần xa gửi về Trung Tâm #Cuudulieu Ổ Cứng Thiên Tân để #Khoiphucdulieu. Trong đó 98% đã được Khôi Phục thành công và trả dữ liệu về cho KH thông qua Mạng, Chành Xe, chuyển Fax, Trực tiếp đến lấy. Khách hàng của Thiên Tân – Cam kết Khách Thật 💯💯. Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng Thiên Tân chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý Khách Hàng.

Trả Dữ Liệu về cho Khách

➡️Trả dữ liệu về Cần Thơ cho Anh Đặng Hữu Vinh – sđt: 0907xxx866
➡️Trả Dữ Liệu về Tân Phú Đồng Nai cho Anh Lộc – sđt: 0389xxx923
➡️Trả Dữ Liệu về Cần Thơ cho Anh Thùy – sđt: 0939xxx553