Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB bị lỗi firmware cho anh Công ngày 3/9/217

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB bị lỗi firmware cho anh Công ngày 3/9/217.  Ổ cứng của anh Công quay êm nhưng không Detect. Thiên Tân xử lý ổ cứng của anh Công bằng PC3000, sau khhi upload firmware ổ cứng detect đúng tên và dữ liệu được xuất ra thành công cho anh Công.

Cứu dữ liệu ổ cứng western

Cứu dữ liệu ổ cứng western

Posted in khách hàng