Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng western 3TB chết đầu đọc cho khách sạn Equatorial ngày 14/6/2016

Cứu dữ liệu ổ cứng western 3TB chết đầu đọc cho khách sạn Equatorial – 242 Trần Bình Trọng, phường 3, Quận 5, TP Hồ Chí Minh ngày 14/6/2016. Toàn bộ dữ liệu của khách sạn Equatorial được phục hồi sau 1 ngày, không thiếu file nào. các file cứu ra đọc tốt không bị lỗi.

Cứu dữ liệu, cuu du lieu

Cứu dữ liệu

Posted in khách hàng