Cứu Dữ liệu Ổ Cứng WD 3.0TB cho Anh Bài – SĐT: 0938585xxx – 28/10/19

Cứu Dữ liệu Ổ Cứng WD dung lượng 3.0TB cho Anh Bài – SĐT: 0938585xxx. Ổ Cứng bị hư cơ, không nhận diện ổ cứng. Sau khi tiếp nhận Cứu Dữ Liệu Thiên Tân đã tiến hành can thiệp và xử lý. Toàn bộ Dữ liệu đã được khôi phục thành công trong ngày đầu tuần 28/10/19.

Cứu Dữ liệu Ổ Cứng WD 3.0TB
Cứu Dữ liệu Ổ Cứng WD 3.0TB