Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng WD 250GB cho TT VNPT -IT KV 5, Tiền Giang – 1/10/19

Khôi Phục Dữ Liệu Ổ Cứng WD 250GB Bad Sector cho TRUNG TÂM VNPT- IT KHU VỰC 5 – PHÒNG TỔNG HỢP – Tp Mỹ Tho, Tiền Giang. Toàn bộ Dữ Liệu Ổ Cứng đã được khôi phục thành công và trả Dữ Liệu về cho Trung Tâm thông qua Nhà Xe Duy Quý trong ngày 1/10/19.

Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng WD 250GB
Khôi Phục Dữ Liệu Ổ Cứng WD 250GB
Trả Dữ Liệu qua Nhà xe về Tiền Giang