Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho ban CHQS Bình Hưng Hòa ngày 1/5/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho ban CHQS Bình Hưng Hòa ngày 1/5/2017. Toàn bộ dữ liệu của ban chỉ huy quân sự Bình Hưng Hòa – Bình Chánh được phục hồi sau 1h với hơn 10GB dữ liệu văn phòng. Dòng ổ cứng Toshiba hay western Thiên Tân luôn có sẵn đầu đọc để thay thế.

Cứu dữ liệu toshiba 500GB

Cứu dữ liệu toshiba 500GB

Posted in khách hàng