Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate mỏng 160GB chết đầu đọc cho anh Hòa ngày 4/8/2015

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate mỏng 160GB cho anh Hòa – 0909 879 86X. Ổ cứng của anh Hòa chết đầu đọc. Ổ cứng không bị va chạm nên khi Thiên Tân bung ra kiểm tra mâm đĩa không có vết trầy nào. Thiên Tân tiến hành vệ sinh sạch sẽ mâm đĩa và thay đầu đọc. Sau khi thay đầu đọc Thiên Tân tiến hành xuất dữ liệu, do ổ cứng không bị bad sector nên thời gian xuất dữ liệu chỉ mất khoảng 1h cho 50GB dữ liệu.

ổ cứng cứu dữ liệu của anh Hòa

ổ cứng cứu dữ liệu của anh Hòa

Posted in khách hàng