Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB dòng SSHD bị hư board cho anh Đức

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB  dòng SSHD bị hư board cho anh Đức.

Cứu dữ liệu ổ cứng cháy board

Cứu dữ liệu ổ cứng cháy board

Posted in khách hàng Tagged with: ,