Khách hàng Cứu dữ liệu Ổ Cứng ngày 15/11/19

Cứu dữ liệu Ổ cứng Seagate dung lượng 500GB cho Văn phòng đăng kí Đất.. Bình Dương. Qua tìm kiếm thông tin trên mạng VP đã gửi chuyển Fax nhanh Ổ cứng về liền cho Cứu dữ liệu Thiên Tân. Khi tiếp nhận chuyên gia tiến hành kiểm tra xác nhận Ổ cứng bị Chết đầu đoc nên không nhận dữ liệu. Sau khi Cứu dữ liệu Thiên Tân FIX lỗi thay đầu đọc và can thiệp toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục trong ngày 15/11/19.

cứu dữ liệu
Ổ Cứng được gửi chuyển Fax nhanh về cho Trung tâm Cứu dữ liệu Thiên Tân.
Ổ cứng Seagate 500GB bị Chết đầu đoc đã được khôi phục dữ liệu.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate dung lượng 500GB cho Anh Hiệp – SĐT: 0363346xxx tại Nha Trang. Thông qua người quen giới thiệu và tìm kiếm trên mạng Anh đã gửi ổ cứng của mình vô cho Trung tâm Cứu dữ liệu Thiên Tân thông qua nhà xe Phương Trang. Nha Trang – TpHCM. Tình trạng ổ cứng Anh mô tả dữ liệu đang làm việc tự nhiên bị tắt máy khởi động lại nhiều lần nhưng không nhận ổ cứng. Sau khi tiếp nhận Ổ Cứng của Anh Thiên Tân đã kiểm tra Ngay và xác định. Ổ cứng bị lỗi Firmware nên tiến hành xử lý Fix lỗi. Toàn bộ dữ liệu của Anh đã được khôi phục trong ngày 15/11/19.

Cứu dữ liệu Ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi Firmware cho Anh Hiệp tại Nha Trang.

Cứu dữ liệu Ổ Cứng Seagate dung lượng 250GB thành công cho Anh Trường – SĐT: 0909212xxx tại Cao Lãnh-Đồng Tháp. Tình trạng Ổ cứng của Anh có quay cơ nhưng không nhận dữ liệu.

Dữ liệu Ổ Cứng Seagate không nhận.

http://cuudulieuserver.net/

https://cuudulieuhcm.com/