Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị ngập nước cho anh Dũng – Nha Trang 13/11/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị ngập nước cho anh Dũng – Nha Trang 13/11/2017.

Ổ cứng của anh Dũng - partner Thiên Tân

Ổ cứng của anh Dũng – partner Thiên Tân

Posted in khách hàng